lorem ipsum

  
Zdjela za slatkiše : zdjela
Inventarni broj:MGK 0856
Vlasnik predmeta:Muzej grada Kaštela
Tip (PP: refine):zdjela
Datum:početak 20. st.
Zbirka:METAL
Materijal:mjed