lorem ipsum

  
Vrč : vrč
Inventarni broj:SM 1299
Vlasnik predmeta:Samoborski muzej
Proizvođač:Glažuta
Tip (PP: refine):vrč
Datum:kraj 19. st.
Zbirka:STAKLO
Materijal:staklo
Država:Hrvatska