lorem ipsum

  
vrč
Inventarni broj:SM 2713
Vlasnik predmeta:Samoborski muzej
Tip (PP):keramika
Tip (PP: refine):vrč
Datum:kraj 19. - početak 20. stoljeća
Država:Češka