lorem ipsum

  
etui za naočale
Inventarni broj:SM 2709
Vlasnik predmeta:Samoborski muzej
Tip (PP: refine):ovitak
Datum:kraj 19. početak 20. stoljeća
Materijal:legura ; kositar ; pliš