lorem ipsum

  
lepeza
Inventarni broj:SM 1413
Vlasnik predmeta:Samoborski muzej
Tip (PP):odjeća
Tip (PP: refine):lepeza
Datum:kraj 19. - početak 20. stoljeća
Materijal:perje ; kornjačevina