lorem ipsum

  
lepeza
Inventarni broj:SM 0826
Vlasnik predmeta:Samoborski muzej
Tip (PP):odjeća
Tip (PP: refine):lepeza
Datum:početak 20. stoljeća
Materijal:papir ; til ; drvo