lorem ipsum

  
lepeza
Inventarni broj:SM 0806
Vlasnik predmeta:Samoborski muzej
Tip (PP):odjeća
Tip (PP: refine):lepeza
Datum:kraj 19. stoljeća
Tehnika:oslikavanje
Materijal:čipka ; til ; drvo