lorem ipsum

  
Grupa stranih mornara na brodu u zadarskoj luci : stakleni negativ
Inventarni broj:NMZ-MGZ 1245
Vlasnik predmeta:Narodni muzej Zadar
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):negativ ; figura
Datum:početak 20. stoljeća
Materijal:staklo
Grad:Zadar
Država:Hrvatska