lorem ipsum

  
Šivaća mašina Singer : šivaća mašina
Inventarni broj:MGR 13683
Vlasnik predmeta:Muzej grada Rijeke
Tip (PP):pribor
Datum:1905.
Materijal:metal ; drvo
Država:Njemačka