lorem ipsum

  
stojeći sat
Inventarni broj:MGR 13064
Vlasnik predmeta:Muzej grada Rijeke
Tip (PP):metalni predmet ; sat
Tip (PP: refine):sat
Datum:oko 1905.
Materijal:mjed ; kositar
Država:Njemačka