lorem ipsum

  
Djevojka sa suncobranom : slika
Inventarni broj:MGR 12981
Vlasnik predmeta:Muzej grada Rijeke
Tip (PP):slikarstvo
Tip (PP: refine):figura
Datum:kraj 19. stoljeća
Materijal:papir
Država:Italija