lorem ipsum

  
vrč za mlijeko
Inventarni broj:MB 2373
Vlasnik predmeta:Muzej Belišće
Tip (PP: refine):vrčić za mlijeko
Materijal:bakar