lorem ipsum

  
kućna vaga
Inventarni broj:MB 2321
Vlasnik predmeta:Muzej Belišće
Tip (PP):pribor
Datum:1903.
Materijal:metal
Grad:Beč
Država:Austrija