lorem ipsum

  
stropna svjetiljka
Inventarni broj:GMP 15747
Vlasnik predmeta:Gradski muzej Požega
Tip (PP: refine):luster
Datum:početak 20. stoljeća
Materijal:staklo ; lim