lorem ipsum

  
Garnitura primaće sobe : stalak za cvijeće
Inventarni broj:MGS 04861/4-5
Vlasnik predmeta:Muzej grada Splita
Tip (PP):namještaj
Tip (PP: refine):stalak za cvijeće
Datum:1909.
Zbirka:NAMJEŠTAJ
Grad:Split
Država:Hrvatska