lorem ipsum

  
Ugaoni secesijski pećnjak : keramička pločica, ugaoni pećnjak
Inventarni broj:MGS 07505
Vlasnik predmeta:Muzej grada Splita
Tip (PP):keramika
Tip (PP: refine):oplatna pločica
Datum:početak 20. st.
Država:Austrija