lorem ipsum

  
Juraj Biankini : grafika
Inventarni broj:HPM-PMH 15399
Vlasnik predmeta:Hrvatski povijesni muzej
Tip (PP):grafika
Tip (PP: refine):kromolitografija ; portret
Datum:1905. – 1910.
Zbirka:GRAFIKA
Materijal:papir
Grad:Zagreb
Država:Hrvatska