lorem ipsum

  
ukrasna posuda za cvijeće
Inventarni broj:GMVir Kp-U-1080
Vlasnik predmeta:Gradski muzej Virovitica
Tip (PP):keramika
Tip (PP: refine):posuda za cvijeće
Datum:kraj 19. stoljeća - početak 20. stoljeća
Tehnika:oslikavanje
Država:Mađarska