lorem ipsum

  
Nadvojvotkinja Marija Annunziata : medalja
Inventarni broj:HPM-PMH 13428
Vlasnik predmeta:Hrvatski povijesni muzej
Datum:1916.
Tehnika:kovanje
Materijal:bronca
Grad:Beč
Država:Austrija