lorem ipsum

  
Francuska spomen-medalja na Prvi svjetski rat : medalja
Inventarni broj:HPM-PMH 30439
Vlasnik predmeta:Hrvatski povijesni muzej
Datum:1920.
Tehnika:kovanje ; moariranje
Materijal:bronca ; rips ; svila
Grad:Pariz
Država:Francuska