lorem ipsum

  
Vaza : vrč
Inventarni broj:HPM-PMH 23626
Vlasnik predmeta:Hrvatski povijesni muzej
Tip (PP):keramika
Tip (PP: refine):vrč
Datum:početak 20. st.
Zbirka:KERAMIKA
Tehnika:oslikavanje
Država:Mađarska