lorem ipsum

  
Portret muškarca sa štapom za šetnju : tonirana fotografija podljepljena kartonom
Inventarni broj:DUM-KPM F-0841
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):portret
Datum:oko 1900.
Materijal:karton ; papir
Grad:Graz
Država:Austrija