lorem ipsum

  
Katalog tvornice Friedricha Sauera : katalog
Inventarni broj:MMČ 21692
Vlasnik predmeta:Muzej Međimurja Čakovec
Tip (PP):grafika
Tip (PP: refine):katalog ; litografija
Datum:1914.
Materijal:karton ; boja ; papir
Država:Češka