lorem ipsum

  
Serija od pet dopisnica-fotografija ljubavnog para : dopisnica
Inventarni broj:MMČ 08254
Vlasnik predmeta:Muzej Međimurja Čakovec
Autor:Ernst, E.
Tip (PP: refine):razglednica ; litografija
Datum:1906.
Materijal:karton
Država:Mađarska