lorem ipsum

  
Razglednica s reprodukcijom slike F. X. Simma : razglednica
Inventarni broj:MMČ 08341
Vlasnik predmeta:Muzej Međimurja Čakovec
Autor:.
Proizvođač:E. A. Seemann
Tip (PP: refine):razglednica
Datum:oko 1910.
Materijal:karton
Država:Njemačka