lorem ipsum

  
album za fotografije
Inventarni broj:PPMHP KPO-ZPU 14408
Tip (PP: refine):album
Datum:početak 20. st.
Materijal:metal ; papir ; baršun
Država:Austrija