lorem ipsum

  
album za fotografije
Inventarni broj:PPMHP KPO-ZPU 14407
Tip (PP: refine):album
Datum:početak 20. st.
Materijal:koža ; metal ; papir
Država:Austrija