lorem ipsum

  
karafindl (stalak za začine)
Inventarni broj:MMČ 06471
Vlasnik predmeta:Muzej Međimurja Čakovec
Tip (PP: refine):karafindl
Datum:početak 20. st.
Materijal:mjed ; staklo