lorem ipsum

  
Studija (Chioggia) : slika
Inventarni broj:MG 4033
Vlasnik predmeta:Moderna galerija, Zagreb
Tip (PP):slikarstvo
Datum:1897.
Tehnika:slikanje
Materijal:uljena boja ; drvo