lorem ipsum

  
Štednjak iz hotela Lifkay u Lipiku : štednjak
Inventarni broj:MGP 682
Vlasnik predmeta:Muzej grada Pakraca
Tip (PP):pribor
Tip (PP: refine):peć
Datum:početak 20. st.
Zbirka:METAL
Materijal:metal
Grad:Celje
Država:Slovenija