lorem ipsum

  
Kain i Abel / Žrtvenici : litografija
Inventarni broj:HAZU-KG 2324
Vlasnik predmeta:Kabinet grafike HAZU
Tip (PP):grafika
Tip (PP: refine):kromolitografija
Datum:1904.
Materijal:papir
Grad:Beč
Država:Austrija