lorem ipsum

  
stalak za čestitke
Inventarni broj:JG 011
Vlasnik predmeta:Jura Gašparac, Zagreb
Datum:oko 1900.
Zbirka:METAL
Materijal:mjed
Grad:Beč
Država:Austrija