lorem ipsum

  
Novi tečaj III (XI.), br. 26 : Uzorak plosnatih ornamenata
Inventarni broj:GMK 08171
Vlasnik predmeta:Gradski muzej Karlovac
Tip (PP):rad na papiru
Tip (PP: refine):nacrt (crtež) ; litografija
Datum:nakon 1904.
Materijal:papir
Država:Mađarska