lorem ipsum

  
Singer : šivaći stroj
Inventarni broj:TMZ IB 4509
Vlasnik predmeta:Tehnički muzej, Zagreb
Tip (PP):pribor
Datum:1910. - 1920.
Materijal:metal ; drvo ; guma
Država:SAD