lorem ipsum

  
Singer : šivaći stroj
Inventarni broj:TMZ IB 5209
Vlasnik predmeta:Tehnički muzej, Zagreb
Tip (PP):pribor
Datum:oko 1904.
Materijal:metal ; drvo ; guma
Država:SAD