lorem ipsum

  
Singer : šivaći stroj
Inventarni broj:TMZ IB 2655
Vlasnik predmeta:Tehnički muzej, Zagreb
Tip (PP):pribor
Datum:1900.-1910.
Materijal:metal ; drvo
Država:SAD