lorem ipsum

  
čajnik s podnoškom - grijalom
Inventarni broj:MUO 050070
Vlasnik predmeta:Muzej za umjetnost i obrt
Tip (PP: refine):kotao
Datum:početak 20. st.
Zbirka:METAL
Tehnika:iskucavanje
Materijal:mjed ; bakar
Država:Njemačka
Tip objekta:3D