lorem ipsum

  
Udvaranje : fotografija
Inventarni broj:MUO 045213
Vlasnik predmeta:Muzej za umjetnost i obrt
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):portret
Datum:travanj 1893.
Materijal:papir
Država:Hrvatska