lorem ipsum

  
Balatonski pejsaž : fotografija
Inventarni broj:MUO 044557/197
Vlasnik predmeta:Muzej za umjetnost i obrt
Tip (PP):fotografija
Materijal:papir
Država:Mađarska