lorem ipsum

  
Anatomski i farmakološki zavod Medicinskoga fakulteta u Zagrebu-glavno pročelje : fotografija
Inventarni broj:MUO 044425/2
Vlasnik predmeta:Muzej za umjetnost i obrt
Tip (PP):fotografija
Tip (PP: refine):fasada
Datum:1908. - 1922.
Materijal:papir
Grad:Zagreb
Država:Hrvatska