lorem ipsum

  
K 200 Prijoritetna dionica d.društva 'ADRIA' dionička pivovara... : dionica
Inventarni broj:MUO 023273
Vlasnik predmeta:Muzej za umjetnost i obrt
Tip (PP):grafika
Tip (PP: refine):dionica
Datum:1912
Materijal:papir
Grad:Zagreb
Država:Hrvatska