lorem ipsum

  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, danas Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21 : zgrada
Inventarni broj:ZG 002
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):fasada ; eksterijer
Datum:1911. - 1913.
Grad:Zagreb
Država:Hrvatska