lorem ipsum

  
Alegorija Libertas, Kuća Friml, Trg Ljudevita Gaja 8 : arhitektonski element
Inventarni broj:Os 056
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Proizvođač:Zsolnay
Tip (PP):arhitektura
Datum:1904
Grad:Osijek
Država:Hrvatska