lorem ipsum

  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, danas Hrvatski državni arhiv, Trg Marka Marulića 21 : vrata
Inventarni broj:ZG1306
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Tip (PP):arhitektura
Tip (PP: refine):arhitektonski element ; vrata
Datum:1911.-1913.
Materijal:kovano željezo
Grad:Zagreb
Država:Hrvatska