lorem ipsum

  
Poklonstvo euharistiji : sveta sličica
Inventarni broj:MGZ-57368
Vlasnik predmeta:Muzej grada Zagreba
Tip (PP: refine):litografija u boji
Datum:1913.