lorem ipsum

  
Chiogia : ulje na platnu
Inventarni broj:PV Vidovic2
Vlasnik predmeta:privatno vlasništvo
Tip (PP):slikarstvo
Materijal:uljena boja ; platno
Država:Hrvatska