lorem ipsum

  
Sveti Juraj : sveta sličica
Inventarni broj:MGZ-06102
Vlasnik predmeta:Muzej grada Zagreba
Tip (PP: refine):litografija u boji
Datum:kraj 19. stoljeća
Materijal:papir
Država:Hrvatska