lorem ipsum

  
zidna oplata, Palača Zadružnog saveza, Livanjska 5, Split, 1912.-1914., arhitekt Petar Senjanović : oplatna pločica
Inventarni broj:St GK 003
Vlasnik predmeta:GRAĐEVNA KERAMIKA
Tip (PP):keramika
Tip (PP: refine):oplatna pločica
Datum:1913
Država:Austrija