lorem ipsum

  
keramička bordura; Kuća Antičević, Bihaćka 12, Split, 1910.-1912., arhitekt: Petar Senjanović : keramička bordura
Inventarni broj:St GK 002
Vlasnik predmeta:GRAĐEVNA KERAMIKA
Proizvođač:Betizza
Tip (PP):keramika
Tip (PP: refine):arhitektonski element
Datum:1912
Grad:Split
Država:Hrvatska