lorem ipsum

  
Kuća Bauda, Marulićev trg 7 : detalj ulaznih vrata
Inventarni broj:ZG1387
Vlasnik predmeta:ARHITEKTURA
Proizvođač:Pilar-Mally-Bauda
Datum:1979.
Grad:Zagreb
Država:Hrvatska